phonhadat79

  TIỀM NĂNG BẤT ĐÔNG SẢN CỦA KHU VỰC

  Phú Yên đã áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư ở khung cao nhất theo quy định của pháp luật. Chính những quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh đã khiến Phú Yên trở thành nơi thu hút các nhà đầu tư.

  SƠ ĐỒ KHU DÂN CƯ

  Phú Yên đã áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư ở khung cao nhất theo quy định của pháp luật. Chính những quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh đã khiến Phú Yên trở thành nơi thu hút các nhà đầu tư.

  Đăng ký nhận thông tin và giá bán

  Đăng ký thông tin

  Tư vấn hỗ trợ

  Hotline: 0901.924.573

  Địa chỉ : 66 đường A2, VCN Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa.

  © Copyright – Phố Nhà Đất 79