TIỀM NĂNG BẤT ĐÔNG SẢN CỦA KHU VỰC

Phú Yên đã áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư ở khung cao nhất theo quy định của pháp luật. Chính những quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh đã khiến Phú Yên trở thành nơi thu hút các nhà đầu tư.

SƠ ĐỒ KHU DÂN CƯ

Phú Yên đã áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư ở khung cao nhất theo quy định của pháp luật. Chính những quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh đã khiến Phú Yên trở thành nơi thu hút các nhà đầu tư.

Đăng ký nhận thông tin và giá bán

Đăng ký thông tin

Tư vấn hỗ trợ

Hotline: 0901.924.573

Địa chỉ : 66 đường A2, VCN Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa.

© Copyright – Phố Nhà Đất 79