phonhadat79

Demo bán hàng ngoài

Đất Bình Lộc, Diên Khánh. Giá từ 500 triệu/ nền

Đất Cam Hải Tây, Cam Lâm

Giá 10 triệu/ m2

Đất Suối Tiên, Diên Khánh

Giá 600 triệu/ nền

Đất Ninh Đa, Ninh Hòa

Giá 600 triệu/ nền

Đất Hòa Lợi, Phú Yên

Giá 600 triệu/ nền

Đất Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Giá 10 triệu/ m2

Đất Đinh Tiên Hoàng, Cam Lâm

Giá 6 triệu/ m2

Đất Ninh Giang, Ninh Hòa

Giá 7 triệu/ m2

© Copyright - Phố Nhà Đất 79